06-03-2008  -  Διακοπή λειτουργίας της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Διατριβών

Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη των Διατριβών του Πανεπιστημίου Κρήτης δεν είναι προσωρινά διαθέσιμη για τεχνικούς λόγους.