06-03-2008  -  Σεμινάριο για τη χρήση της Βιβλιοθήκης - Ηράκλειο, παράρτημα Κνωσού

Η Βιβλιοθήκη θα πραγματοποιήσει 2 σεμινάρια με θέμα :"Χρήση της Βιβλιοθήκης και των Ηλεκτρονικών σελίδων της" ως εξής:
Τρίτη 11/3/2008
Τρίτη 18/3/2008
Ώρα διεξαγωγής των σεμιναρίων : 13:00-14:00
Δήλωση συμμετοχής στην είσοδο της Βιβλιοθήκης ή τηλεφωνικά στο 2810 393235 ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση vitsax@lib.uoc.gr

- Η παρακολούθηση του σεμιναρίου είναι υποχρεωτική για την απόκτηση κωδικού για το δανεισμό
- Για τη συμμετοχή στο σεμινάριο είναι απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής, τουλάχιστον μία μέρα πριν την πραγματοποίηση του σεμιναρίου