25-02-2008  -  Σεμινάρια για τη χρήση της Βιβλιοθήκης (Χημικό - Βούτες)

Η Βιβλιοθήκη της ΣΘΤΕ (Χημικό - Βούτες) θα πραγματοποιήσει σεμινάρια με θέμα:
"Χρήση της Βιβλιοθήκης και των Ηλεκτρονικών σελίδων της" *

Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν  στο χώρο της Βιβλιοθήκης (Τμήμα Χημείας, ισόγειο) ως εξής:

Για τους πρωτοετείς φοιτητές του Χημικού Τμήματος 
Τρίτη      04 Μαρτίου, ώρα 13.00 - 14.00
Τετάρτη  05 Μαρτίου, ώρα 09.00 - 10.00
Πέμπτη   06 Μαρτίου, ώρα 13.00 - 14.00
Τρίτη      11 Μαρτίου, ώρα 13.00 - 14.00
Τετάρτη  12 Μαρτίου, ώρα 09.00 - 10.00
Πέμπτη   13 Μαρτίου, ώρα 13.00 - 14.00

Για τους πρωτοετείς φοιτητές του Τμήματος Επιστήμης Υλικών
Τετάρτη   05 Μαρτίου, ώρα 13.00 - 14.00
Τετάρτη   12 Μαρτίου, ώρα 13.00 - 14.00


Δήλωση συμμετοχής:
μία ημέρα πριν από την επιθυμητή ημερομηνία στο τμήμα εξυπηρέτησης της  Βιβλιοθήκης (ισόγειο, Τμήμα Χημείας, Βούτες, τηλ. 2810 - 54 51 24)

* Για την απόκτηση κωδικού για το δανεισμό βιβλίων είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση του σεμιναρίου

Σημ. Οι ώρες των σεμιναρίων διαμορφώθηκαν βάσει του προγράμματος μαθημάτων του Α’ έτους.
Θα ακολουθήσουν αντίστοιχα σεμινάρια και για τους φοιτητές των υπόλοιπων ετών.