21-01-2008  -  Απασχόληση φοιτητών στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Π.Κ. (Ρέθυμνο)

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ  Π.Κ. (ΡΕΘΥΜΝΟ)

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης, στα πλαίσια του προγράμματος «ΟΙΣΤΡΟΣ: Ενίσχυση και εμπλουτισμός της Βιβλιοθήκης και Υπηρεσιών Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Κρήτης» -που συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους (ΥΠ.Ε.Π.Θ) - ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (ΕΚΤ)- ενδιαφέρεται να απασχολήσει προπτυχιακούς  φοιτητές /-τριες για την περίοδο από 1 Φεβρουαρίου 2008  έως και 30 Σεπτεμβρίου 2008.


Η απασχόληση θα περιλαμβάνει :

·         Επιμέλεια σωστής λειτουργίας των φωτοτυπικών μηχανημάτων
·         Επανατοποθέτηση βιβλίων, τακτοποίηση αναγνωστηρίων
·         Χρήση του προγράμματος της Βιβλιοθήκης

 Το ωράριο απασχόλησης θα καθοριστεί σε συνεργασία με τους αρμόδιους υπαλλήλους της Βιβλιοθήκης και η αμοιβή ορίζεται στα 2,80 €, περίπου, την ώρα. 

Προσόντα:

1. Να φοιτούν σε ένα από τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο.
2. Ικανοποιητική γνώση της Αγγλικής γλώσσας
3. Εμπειρία στη χρήση MsOffice, Internet, Windows και δυνατότητα υποστήριξης συναφών εφαρμογών. 

  Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην Κεντρική Βιβλιοθήκη μέχρι την Τρίτη  29 Ιανουαρίου 2008 (σχετικό έντυπο δίνεται από την υπηρεσία). Η διαδικασία αξιολόγησης θα γίνει την Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου, ώρα 10:00 π.μ.

Πληροφορίες - Αιτήσεις : κ. Σοφία Κουτουκάκη, τηλ. 2831 077800