14-01-2008  -  Απασχόληση φοιτητών στη Βιβλιοθήκη (Ιατρική - Βούτες)

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ Π.K.

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης στα πλαίσια του προγράμματος «ΟΙΣΤΡΟΣ: Ενίσχυση και εμπλουτισμός της βιβλιοθήκης και Υπηρεσιών Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Κρήτης» που συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους (ΥΠ.Ε.Π.Θ) - ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (ΕΚΤ), ενδιαφέρεται να απασχολήσει 2 φοιτητές ή φοιτήτριες για την περίοδο  01/02/2008   έως  30/09/2008.

Η απασχόληση θα περιλαμβάνει :

1. Φύλαξη βιβλίων, τακτοποίηση ραφιών
2. Χρήση του προγράμματος της βιβλιοθήκης
3. Την υποστήριξη των χρηστών του ηλεκτρονικού αναγνωστηρίου σε MsOffice, Internet κλπΤο ωράριο απασχόλησης θα καθοριστεί σε συνεργασία με τους υπαλλήλους του τμήματος και η αμοιβή ορίζεται στα 2,80 € περίπου την ώρα. Η απασχόληση θα είναι στη βιβλιοθήκη της Ιατρικής στις Βούτες.

Προσόντα:

1. Να φοιτά σε ένα από τα τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο (κατά προτίμηση σε μία από τις σχολές του Π.Κ. στα παραρτήματα των Βουτών ).
2. Να έχει γνώσεις Ms Office, Internet, Word, HTML. Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει μετά από συνέντευξη.


Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν  μέχρι  28/01/2008  υπόψη κας Ε.  Προκοπάκη (τηλέφωνο: 2810 394792  ή e-mail: prokopak@lib.uoc.gr , Βιβλιοθήκη Ιατρικής ):
1. Βιογραφικό σημείωμα
2. Πρόσφατη αναλυτική βαθμολογία από τη Γραμματεία του Τμήματος
3. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία μας)