11-01-2008  -  Απασχόληση φοιτητών στη Βιβλιοθήκη (Βιβλιοθήκη Κνωσού)

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ Π.K.

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης στα πλαίσια του προγράμματος «ΟΙΣΤΡΟΣ: Ενίσχυση και εμπλουτισμός της βιβλιοθήκης και Υπηρεσιών Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Κρήτης» που συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους (ΥΠ.Ε.Π.Θ) - ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (ΕΚΤ), ενδιαφέρεται να απασχολήσει 2 φοιτητές ή φοιτήτριες για την περίοδο  15/02/2008   έως  30/09/2008.  

Η απασχόληση θα περιλαμβάνει :

1. Φύλαξη βιβλίων, τακτοποίηση ραφιών
2. Χρήση του προγράμματος της βιβλιοθήκης (δανεισμός, εισαγωγή στοιχείων)
3. Την υποστήριξη των χρηστών του ηλεκτρονικού αναγνωστηρίου σε MsOffice, Internet κλπ 

Το ωράριο απασχόλησης θα καθοριστεί σε συνεργασία με τους υπαλλήλους του τμήματος και η αμοιβή ορίζεται στα 2,80 € περίπου την ώρα. Η απασχόληση θα είναι στη βιβλιοθήκη Κνωσού. 

Προσόντα:

1. Να φοιτά σε ένα από τα τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης στην Κνωσό.
2. Να έχει γνώσεις Ms Office, Internet, Word, HTML. 

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει μετά από συνέντευξη.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν, αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία μας)  μέχρι  31/01/2008  υπόψη κας Ευαγγελίας Ανυφαντάκη (τηλέφωνο: 2810 393230 ή e-mail: anyfant@lib.uoc.gr Βιβλιοθήκη Κνωσού)