20-12-2007  -  Τεχνικές εργασίες στη Βιβλιοθήκη - Παράρτημα Σχολής Επιστημών Υγείας

Η Βιβλιοθήκη - Παράρτημα Σχολής Επιστημών Υγείας -  θα παραμείνει κλειστή από
21-12-2007 έως 7-1-2008 λόγω εργασιών πυρασφάλειας εντός του χώρου της.

Σας ευχόμαστε  καλές γιορτές!