31-10-2007  -  Αλλαγή ωραρίου Βιβλιοθήκης - παράρτημα Κνωσού

Με απόφαση της 577ης / 25.10.2007 συνεδρίας του Πρυτανικού Συμβουλίου, το ωράριο της Βιβλιοθήκης - παράρτημα Κνωσού, τροποποιείται από 05.11.2007 ως εξής:

Δευτέρα - Παρασκευή 08.00 - 17.00