29-10-2007  -  Ψηφιοποίηση, ανάδειξη και αξιοποίηση των πολιτιστικών τεκμηρίων και συλλογών του Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη

Την Πέμπτη 25/10/2007 παρουσιάστηκε από το Μουσείο Καζαντζάκη το έργο “Ψηφιοποίηση, ανάδειξη και αξιοποίηση των πολιτιστικών τεκμηρίων και συλλογών του Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη”, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας.

Στο έργο συμμετείχε η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης η οποία είχε αναλάβει την επιστημονική τεκμηρίωση, την ηλεκτρονική καταλογογράφηση 20.777 τεκμηρίων του Μουσείου Καζαντζάκη. Το υλικό αυτό αφορούσε τις έντυπες εκδόσεις έργων του Ν. Καζαντζάκη που διαθέτει το Μουσείο, μελέτες για το έργο του συγγραφέα, την αλληλογραφία του, φωτογραφίες, θεατρικά προγράμματα, οπτικοακουστικό αρχείο, το πλούσιο αρχείο αποκομμάτων που έχει θησαυρίσει το Μουσείο, καθώς και τα αυτόγραφα έργα του συγγραφέα που σώζονται σήμερα σε αυτό.

Για την ηλεκτρονική τεκμηρίωση του υλικού ακολουθήθηκαν τα πρότυπα του MARC 21 και χρησιμοποιήθηκε πρόγραμμα τεκμηρίωσης της ομάδας Τ&Π της Βιβλιοθήκης του Π.Κ. Το έργο εκτέλεσε το τμήμα Σπάνιων και Πολύτιμων Βιβλίων της Βιβλιοθήκης. Στην εκτέλεσή του συμμετείχαν υπό την εποπτεία της υπεύθυνης των Κλειστών Συλλογών κ. Ελένης Κωβαίου οι:

Ολυμπία Ταχοπούλου, Δρ. φιλολογίας

Δήμητρα Γιαπλέ, μεταπτυχιακή φοιτήτρια στην Ιστορία της Τέχνης

Βέρα Τσαγκάρη, μεταπτυχιακή φοιτήτρια της Θεατρολογίας.

Φώτης Παπαδόπουλος, μεταπτυχιακός φοιτητής στην Παπυρολογία

Γεωργία Κουσκουρίδα, μεταπτυχιακή φοιτήτρια Αρχαιολογίας

Το Ηλεκτρονικό σύστημα τεκμηρίωσης που χρησιμοποιήθηκε στην φάση υλοποίησης του έργου κατασκευάστηκε από τον Μηχανικό λογισμικού της ομάδας Τ&Π Γιάννη Κοσμά.

Θα πρέπει να τονίσουμε ότι καρπός του προγράμματος που ανέλαβε και εκτέλεσε η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης είναι η δημιουργία της σημαντικότερης αυτή τη στιγμής ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων για τη ζωή και το έργο του Νίκου Καζαντζάκη. Χάρη στα έγκυρα ευρετήρια κυρίων ονομάτων και θεμάτων στην αγγλική και ελληνική γλώσσα καθώς και στις αναλυτικές περιλήψεις των τεκμηρίων που τεκμηριώθηκαν πιστεύουμε ότι το έργο θα αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για τη μελέτη του έργου του Νίκου Καζαντζάκη παγκοσμίως.

Διεύθυνση πρόσβασης του έργου της επιστημονικής τεκμηρίωσης γίνεται από την ηλεκτρονική διεύθυνση του Μουσείου Καζαντζάκη: www.kazantzakis-museum.grΣύντομα οι βιβλιογραφικές εγγραφές θα συνοδεύονται από το ίδιο το τεκμήριο σε ψηφιακή μορφή.