06-09-2007  -  Πρόβλημα σύνδεσης με τη βάση JCR (Journal Citation Reports)

Θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι, λόγω προσωρινού τεχνικού προβλήματος, δεν είναι δυνατή η σύνδεση μας με τη βάση JCR (Journal Citation Reports). Έχει ενημερωθεί σχετικά η εταιρεία και ελπίζουμε ότι σύντομα θα αποκατασταθεί η πρόσβαση.