02-06-2007  -  50ή Επέτειος από την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

1957-2007 : το χρονικό μισού αιώνα


Με τη συμπλήρωση 50 χρόνων από τη ληξιαρχική πράξη γέννησης της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (ΕΟΚ) καθώς και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (Euratom) - συνθηκών που υπογράφονται στη Ρώμη στις 25 Μαρτίου 1957- το ΚΕΤ του Πανεπιστημίου Κρήτης επιμελήθηκε ένα μικρό αφιέρωμα εικόνων και πληροφοριών.

Τον Απρίλιο του 1951 είχε υπογραφεί στο Παρίσι η Ευρωπαϊκή Ένωση 'Aνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ) με ιδρυτικά μέλη τη Γαλλία, την ΟΔ Γερμανίας, την Ιταλία, την Ολλανδία, το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο.

Τον Ιανουάριο του 1960, με πρόταση της Βρετανίας, ιδρύεται η Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ), όπου μετέχουν και μη μέλη της ΕΟΚ.

Στις 8 Απριλίου 1965 υπογράφεται στις Βρυξέλλες η ενοποιημένη συνθήκη και τίθεται σε ισχύ την 1η Ιουλίου 1967, εξασφαλίζοντας τη θέσπιση της ενιαίας Επιτροπής και του ενιαίου Συμβουλίου για τις τρεις, εκείνη την εποχή, Ευρωπαϊκές Κοινότητες.

Τον Ιανουάριο του 1973 εντάσσονται στην ΕΟΚ το Ηνωμένο Βασίλειο, η Δανία και η Ιρλανδία.

Το Μάρτιο του 1979 το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα (ΕΝΣ) τίθεται σε ισχύ.

Τον Ιούνιο του 1979 διεξάγονται οι πρώτες εκλογές για την απευθείας ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τον Ιανουάριο του 1981 η Ελλάδα αποτελεί το 10ο μέλος της ΕΟΚ.

Τον Ιανουάριο του 1986 η Ισπανία και Πορτογαλία εντάσσονται στην ΕΟΚ.

Την 1η Ιουλίου 1987 η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη (ΕΕΠ), η οποία είχε υπογραφεί στο Λουξεμβούργο και στη Χάγη, τίθεται σε ισχύ, εξασφαλίζοντας τις προσαρμογές που απαιτούνται για την επίτευξη της εσωτερικής αγοράς.

Το Νοέμβριο του 1989 πέφτει το τείχος του Βερολίνου, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή για την Ευρώπη (τέλος Ψυχρού Πολέμου) ενώ η επανένωση της Γερμανίας -τον Οκτώβριο του 1990- εγείρει προσδοκίες αλλά και φόβους στους Ευρωπαίους.

Το Φεβρουάριο του 1992, με την υπογραφή της Συνθήκης του Μάαστριχτ, η ΕΟΚ μετονομάζεται σε Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδρύεται η ΟΝΕ.

Τον Ιανουάριο του 1995 η Σουηδία, η Φινλανδία και η Αυστρία προσχωρούν στην ΕΕ.

Τον Ιούνιο του 1997 στη Σύνοδο του 'Aμστερνταμ εγκρίνεται το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

Τον Ιανουάριο του 1999 γεννιέται το Ευρώ, που τίθεται σε κυκλοφορία την 1η Ιανουαρίου 2002, αντικαθιστώντας τα νομίσματα 12 χωρών της ευρωζώνης (εκτός μένουν Βρετανία, Δανία και Σουηδία).

Το Δεκέμβριο του 1999 στη σύνοδο του Ελσίνκι, η Τουρκία αναγνωρίζεται ως υποψήφια προς ένταξη χώρα.

Το Μάρτιο του 2000 στη Λισσαβόνα οι ηγέτες των «15» εγκρίνουν τη στρατηγική για την ανάπτυξη, την απασχόληση και την ανταγωνιστικότητα.

Το Φεβρουάριο του 2001 υπογράφεται η Συνθήκη της Νίκαιας.

Το Μάρτιο του 2003 η εισβολή των ΗΠΑ και Βρετανίας στο Ιράκ υποστηρίζεται από κάποια κράτη μέλη, δημιουργώντας ρήγμα στην ΕΕ.

Τον Απρίλιο του 2003 υπογράφονται στην Αθήνα οι συνθήκες ένταξης δέκα νέων χωρών στην ΕΕ.

Το Μάιο του 2005 οι Γάλλοι απορρίπτουν με δημοψήφισμα το σχέδιο της νέας Συνταγματικής Συνθήκης ενώ ακολουθούν και οι Ολλανδοί.

Τον Ιανουάριο του 2007 η Βουλγαρία και Ρουμανία εντάσσονται στην ΕΕ, που αριθμεί πια 27 μέλη.

Το Μάρτιο του 2007 : Διακήρυξη του Βερολίνου.