09-01-2007  -  Ενημέρωση για τις νέες συμφωνίες του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEALLink)

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών ολοκλήρωσε τις διαπραγματεύσεις και υπέγραψε νέες συμφωνίες για τα ακόλουθα:
 • Elsevier e-Books (Book Series, Handbooks, Reference Works, Referex Engineering)
  Πλήρες κείμενο σε 650 περίπου τίτλους ηλεκτρονικών βιβλίων που περιλαμβάνουν μονογραφίες, μονογραφίες σε σειρές και πληροφοριακά έργα .
 • Springer Full eBook Package (Copyright Years 2005, 2006, 2007)
  Πλήρες κείμενο σε 8500 περίπου τίτλους ηλεκτρονικών βιβλίων που περιλαμβάνουν μονογραφίες, μονογραφίες σε σειρές και πληροφοριακά έργα όπως εγκυκλοπαίδειες, άτλαντες, εγχειρίδια, κ.λ.π.
 • Taylor & Francis Group eBooks
  Πλήρες κείμενο σε 500 περίπου τίτλους ηλεκτρονικών βιβλίων που καλύπτουν θέματα Αρχαιολογίας, Κλασσικών Σπουδών και Δικαίου
 • Lippincott Williams & Wilkins (LWW) Journal Legacy Archive
  Μόνιμη πρόσβαση στο πλήρες αρχείο των περιοδικών του εκδότη από το πρώτο τεύχος, όταν αυτό είναι διαθέσιμο
 • Taylor & Francis Group Online Archives
  Μόνιμη πρόσβαση στο πλήρες αρχείο των περιοδικών του εκδότη από το πρώτο τεύχος, όταν αυτό είναι διαθέσιμο
 • Wiley Journal Backfile Collection
  Μόνιμη πρόσβαση στο πλήρες αρχείο των περιοδικών του εκδότη από το πρώτο τεύχος, όταν αυτό είναι διαθέσιμο, σε περιοδικά που δεν περιλαμβάνονταν στην προηγούμενη συμφωνία με τον εκδότη
 • ALPSP Learned Journals Collection
  Πλήρες κείμενο σε περισσότερους από 500 τίτλους περιοδικών , 48 μικρών εκδοτών όπως: Brill Academic Publishers, EDP Sciences, IOS Press κ.λ.π.
 • Project Muse Standard Collection
  Πλήρες κείμενο σε 300 περίπου τίτλους 65 εκδοτών που καλύπτουν θέματα Λογοτεχνίας, Ιστορίας, Πολιτικών Επιστημών, Οικονομίας, Φιλοσοφίας κ.λ.π.