15-09-2005  -  Ενημέρωση για την πορεία της Κοινοπραξίας των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-Link)

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση σας ενημερώνουμε ότι η Κοινοπραξία των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών ΚΕΑΒ (HEAL-Link), μετά από την έκτακτη χρηματοδότηση, που εξασφάλισε από το ΕΠΕΑΕΚ II στην αρχή του καλοκαιριού, προέβη σε αγορά πρόσβασης για όλα τα μέλη της Κοινοπραξίας στα κατωτέρω:

- Backfiles Elsevier, Wiley, Springer, IOP, ACS: Μόνιμη πρόσβαση στο πλήρες αρχείο των περιοδικών των εκδοτών αυτών από το πρώτο κιόλας τεύχος, όπου αυτό είναι διαθέσιμο.

- Scopus: Πρόσβαση στη βιβλιογραφική βάση δεδομένων του Elsevier, με ταυτόχρονη αναζήτηση σε περισσότερους από 14.000 τίτλους επιστημονικών περιοδικών και στο Διαδίκτυο, και δυνατότητα αυτόματης σύνδεσης με το πλήρες κείμενο του άρθρου, αν αυτό αποτελεί συνδρομή της ΚΕΑΒ. Η βάση Scopus περιλαμβάνει επίσης citation indexes, δηλαδή τις αναφορές των άρθρων των επιστημονικών περιοδικών που αποδελτιώνει η βάση σε όλους τους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας. Η πρόσβαση θα διαρκέσει μέχρι και το 2007, με δυνατότητα ανανέωσης.

Ακόμα, η ΚΕΑΒ ολοκλήρωσε μέχρι στιγμής τις συμφωνίες ανανέωσης των συμβάσεων που διέθετε στους εκδότες Cambridge University Press, American Institute of Physics, American Chemical Society, Ovid (ιατρικά περιοδικά της Lippincott Wiliams & Wilkins), Association for Computing Machinery, Springer (Kluwer), Elsevier και Wiley για την τριετία 2006-2008. Μέσα στο φθινόπωρο αναμένεται και η ανανέωση των συμβάσεων με τους εκδοτικούς οίκους Oxford University Press, Blackwell, Emerald, Taylor&Francis, Institute of Physics και Wilson.


H ΚΕΑΒ με το υπόλοιπο ποσόν της έκτακτης χρηματοδότησης του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ σκοπεύει να αρχίσει διαδικασίες διαπραγματεύσεων για την εξασφάλιση συνδρομής στα περιοδικά των εκδοτικών οίκων Sage και KluwerLaw, στην πλατφόρμα ALPSP, καθώς και στις βάσεις Project Muse, Oxford Reference Online (περιλαμβάνεται και η Grove Art & Image Collection) και Thesaurus Linguae Grecae (TLG). Η προσπάθεια αυτή έρχεται να καλύψει κυρίως ανάγκες των Τμημάτων Ανθρωπιστικών Σπουδών των μελών της Κοινοπραξίας. Για την τύχη των εν λόγω διαπραγματεύσεων θα υπάρξει ενημέρωση στο άμεσο μέλλον.