05-10-2004  -  Αναζήτηση τίτλων ηλεκτρονικών περιοδικών μέσα από το περιβάλλον του καταλόγου

Στο περιβάλλον του καταλόγου προστέθηκε η δυνατότητα αναζήτησης τίτλων ηλεκτρονικών περιοδικών και βάσεων δεδομένων στα οποία η Βιβλιοθήκη έχει συνδρομή. Συγκεκριμένα :

Από το περιβάλλον αναζήτησης του καταλόγου του Πανεπιστημίου Κρήτης (Ναυτίλος) είναι δυνατή η επιλογή για αναζήτηση
- στους τίτλους των ηλεκτρονικών περιοδικών μέσω του Πανεπιστημίου Κρήτης και
- στους τίτλους ή το θέμα των ηλεκτρονικών περιοδικών μέσω της Heal-link (της Κοινοπραξίας των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών)

Από το περιβάλλον αναζήτησης στους καταλόγους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Ζέφυρος) προσφέρεται η επιλογή για αναζήτηση
- στους τίτλους ή το θέμα των ηλεκτρονικών περιοδικών μέσω της Heal-link (της Κοινοπραξίας των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών)

Τα αποτελέσματα της αναζήτησης είναι οι τίτλοι των ηλεκτρονικών περιοδικών που είναι διαθέσιμα και η ηλεκτρονική τους διεύθυνση για άμεση πρόσβαση.