10-06-2004  -  Μια διεθνής επιβράβευση της Βιβλιοθήκης

Το διεθνές πρόγραμμα της Β.Υ.Π. με τίτλο "Διάδοση σπάνιων βιβλίων μέσω του Διαδικτύου" το οποίο έχει κατακτήσει το Βραβείο NODEM παρουσίαζει ως "βιβλίο του μήνα" ένα από τα σπάνια βιβλία που έχει ψηφιοποιήσει η Β.Υ.Π. το "Das lange bestrittene Konigreich Candia"

Με αφορμή την παρουσίαση αυτή στην ενότητα "News" δημοσιεύει ένα άρθρο για τη Β.Υ.Π. του Πανεπιστημίου Κρήτης με τίτλο :

040408 The story of the University Library of Crete

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την Ιστοσελίδα : http://www.touchandturn.com/index.htm