Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κρήτης
Αναζήτηση  
Αρχική Σελίδα :: Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Νεοελληνικών Σπουδών
Ιστορικό

H ANEMH ιδρύθηκε την άνοιξη του 2006, από τη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης. Aποτελεί το τελικό αποτέλεσμα του προγράμματος “Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Νεοελληνικών Σπουδών” που κατατέθηκε από τη βιβλιοθήκη του ΠK τον Ιούλιο του 2003, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Κοινωνία της Πληροφορίας”.

OI ΣYΛΛOΓEΣ
Νεοελληνιστής, ψηφιακή βιβλιοθήκη βιβλιογραφιών, λεξικών και εγχειριδίων για τον νεότερο Ελληνισμό

H Βάση Δεδομένων παρέχει στον ερευνητή τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει δωρεάν από το Διαδίκτυο, βιβλιογραφίες, λεξικά, εγκυκλοπαίδειες, καταλόγους, εγχειρίδια, χρονολόγια και άλλα βοηθήματα, που σχετίζονται με όλους τους κλάδους των Νεοελληνικών Σπουδών, αρχίζοντας από τη φιλολογία και την ιστορία και φτάνοντας έως τις τέχνες, τους θεσμούς, την οικονομία ή τη γεωγραφία.
Το υλικό που περιλαμβάνει ο Νεοελληνιστής οργανώθηκε σύμφωνα με το έργο του Αλέξη Πολίτη, Το ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΣΤΗ, Ηράκλειο (Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης) 2005.

H Ελληνική Ψηφιακή Βιβλιογραφία 1476-1900

Χρησιμοποιώντας την ψηφιακή τεχνολογία, η Ελληνική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ανανεώνει το εθνικό βιβλιογραφικό τοπίο της περιόδου 1476-1900. Tα λήμματα που την αφορούν θησαυρίστηκαν ηλεκτρονικά και, όπου αυτό ήταν εφικτό, συνδέθηκαν με το ψηφιοποιημένο βιβλίο. Θεωρώντας συνάμα εξαιρετικά πολύτιμη την σύζευξη του νέου ηλεκτρονικού βιβλιογραφικού λήμματος με τις βιβλιογραφικές πληροφορίες των έντυπων βιβλιογραφιών (Emile Legrand, Γκίνη Mέξα κ. ά.) συνδέθηκε το ηλεκτρονικό λήμμα με την ψηφιακή σελίδα των ίδιων των βιβλιογραφιών.

Περιηγητικά κείμενα

Θησαυρίζονται ψηφιοποιημένα σπάνια περιηγητικά κείμενα της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κρήτης και παρέχεται άμεση πρόσβαση μέσω υπερσυνδέσμων σε ψηφιοποιημένα από άλλους φορείς περιηγητικά κείμενα.

Μάρκος Μουσούρος

Ψηφιακή Βάση Δεδομένων με βιβλία και αρχειακό υλικό για την Κρήτη από την πλούσια συλλογή του Πανεπιστημίου Κρήτης.