Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κρήτης
Αναζήτηση  
Αρχική Σελίδα :: Γενικές Πληροφορίες :: Προσωπικό :: Προσωπικό Βιβλιοθήκης :: Σαδμάν Σόρε
Σαδμάν Σόρε
Σαδμάν Σόρε
Παράρτημα:   Βιβλιοθήκη Ηρακλείου
Τμήμα:   Χρηστών
Γραφείο:   Γραμματείας
  Λογιστηρίου
Email:   shadman_AT_uoc.gr
Τηλέφωνο:  (+30) 2810 393258