Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κρήτης
Αναζήτηση  
Αρχική Σελίδα :: Γενικές Πληροφορίες :: Προσωπικό :: Προσωπικό Βιβλιοθήκης :: Καραΐσκου Εύη
Καραΐσκου Εύη
Καραΐσκου Εύη
Παράρτημα:   Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρεθύμνου
Τμήμα:   Πρόσκτησης, επεξεργασίας και τεκμηρίωσης
Γραφείο:   Πρόσκτησης - Διαχείρισης λοιπού υλικού
Email:   evi.karaiskou_AT_uoc.gr
Τηλέφωνο:  (+30) 28310 77809