Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κρήτης
Αναζήτηση  
Αρχική Σελίδα :: Γενικές Πληροφορίες :: Οργάνωση της Βιβλιοθήκης :: Σχέδιο Οργανογράμματος :: Τμήμα Κέντρου Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης (KET)
Από τις 20 Ιουλίου 1999 με κοινή απόφαση του ΠΚ και της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης λειτουργεί ως Τμήμα της ΒΙΠAΚ. Συνεργάζεται στενά με τη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και τα Τμήματα του ΠΚ που προσφέρουν μαθήματα ή ασχολούνται ερευνητικά με θέματα ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
Στόχοι του ΚΕΤ είναι:
  • η δημιουργία της αναγκαίας υποδομής στο ΠΚ για τη στήριξη της διδασκαλίας και της έρευνας της σχετικής με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση
  • η παροχή ελεύθερης, αποτελεσματικής και απρόσκοπτης πρόσβασης του ακαδημαϊκού αλλά και του ευρύτερου κοινού σε πηγές έντυπης και ηλεκτρονικής πληροφόρησης και βάσεις δεδομένων που αναφέρονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη νομοθεσία της και τους θεσμούς της
  • η στενή συνεργασία του με τις υπηρεσίες της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η αξιοποίηση των ευκαιριών και των δυνατοτήτων που αυτή προσφέρει σε θέματα ευρωπαϊκής πληροφόρησης και ενημέρωσης
  • η ιδιαίτερη έμφαση στη συγκέντρωση δεδομένων που σχετίζονται με τις πολιτικές, τα προγράμματα, τις δράσεις και τις ενέργειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και που αφορούν στην περιφέρεια της Κρήτης
  • η στενή συνεργασία και ο συντονισμός με τα άλλα ΚΕΤ της Ελλάδας και του εξωτερικού
Διοικητικός συντονιστής του ΚΕΤ είναι ο Γ. Διευθυντής της ΒΙΠAΚ, ο οποίος ορίζει σε συνεργασία με τους Διευθυντές και το προσωπικό.
Επιστημονικός Υπεύθυνος του ΚΕΤ ορίζεται μέλος ΔΕΠ της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του ΠΚ