Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κρήτης
Αναζήτηση  
Αρχική Σελίδα :: Αίτηση Υπαλλήλου/Εξωτερικού χρήστη για Δανεισμό Βιβλίων στον Covid-19

Με την υποβολή της παρακάτω φόρμας δηλώνετε ότι έχετε ενημερωθεί για τους όρους της πολιτικής απορρήτου της Βιβλιοθήκης.

Οι εξωτερικοί χρήστες δανείζονται το πολύ 5 έντυπα.

Προσοχή
Το αίτημά σας για Δανεισμό θεωρείται ότι έχει διεκπεραιωθεί μόνο αφού λάβετε σχετική ενημέρωση από τον αρμόδιο υπάλληλο της Βιβλιοθήκης.

Παρακαλούμε, πριν συμπληρώσετε την αίτηση, διαβάστε τις οδηγίες/συμβουλές.

Ονοματεπώνυμο: *
Όνομα πατέρα: *
Βιβλιοθήκη: *
Ιδιότητα: *
Αριθμός Ακαδημαϊκής Ταυτότητας: *
E-mail@UOC: *
Άλλο e-mail:

1. Στοιχεία Εντύπου

Αριθμός Εισαγωγής Βιβλίου/Barcode: *
Τίτλος: *
Ταξινόμηση: *

2. Στοιχεία Εντύπου

Αριθμός Εισαγωγής Βιβλίου/Barcode:
Τίτλος:
Ταξινόμηση:

3. Στοιχεία Εντύπου

Αριθμός Εισαγωγής Βιβλίου/Barcode:
Τίτλος:
Ταξινόμηση:

4. Στοιχεία Εντύπου

Αριθμός Εισαγωγής Βιβλίου/Barcode:
Τίτλος:
Ταξινόμηση:

5. Στοιχεία Εντύπου

Αριθμός Εισαγωγής Βιβλίου/Barcode:
Τίτλος:
Ταξινόμηση:

6. Στοιχεία Εντύπου

Αριθμός Εισαγωγής Βιβλίου/Barcode:
Τίτλος:
Ταξινόμηση:

7. Στοιχεία Εντύπου

Αριθμός Εισαγωγής Βιβλίου/Barcode:
Τίτλος:
Ταξινόμηση:

8. Στοιχεία Εντύπου

Αριθμός Εισαγωγής Βιβλίου/Barcode:
Τίτλος:
Ταξινόμηση:

Παρατηρήσεις:


Το (*) υποδηλώνει ότι η συμπλήρωση του πεδίου είναι υποχρεωτική.