Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κρήτης
Αναζήτηση  
Αρχική Σελίδα :: Χρήσιμες συνδέσεις :: Πηγές Ελεύθερης Πρόσβασης
Εγγραφές: 51-59 από 59 [Αρχή] [Προηγούμενη] [Επόμενη] [Τέλος] Σελίδα: [1][2]
51. Wikipedia Εξωτερικός σύνδεσμος  
Πληροφορίες - εμφάνιση
Δικαιώματα/ Πρόσβαση 
Ελεύθερη πρόσβαση

 
  Πλήρες Κείμενο
  
   Πληροφορίες - εμφάνιση
Τίτλος Wikipedia
Εναλλακτικός τίτλος WIKIPEDIA THE FREE ENCYCLOPEDIA
Θέμα Αστρονομία, Φυσική
Βιολογία, Βοτανική, Ζωολογία
Εκπαίδευση
Επιστήμη Υπολογιστών, Μηχανική, Τεχνολογία
Ιατρική
Ιστορία, Αρχαιολογία, Τέχνη
Κοινωνιολογία
Φιλοσοφία
Τύπος Πηγές Ελεύθερης Πρόσβασης
Γλώσσα Αγγλικά
Κωδικοποίηση ΜΙΜΕ Ιστοσελίδα (text/html)
52. Ανοικτά ψηφιακά μαθήματα  Εξωτερικός σύνδεσμος  
Πληροφορίες - εμφάνιση
Δικαιώματα/ Πρόσβαση 
Ελεύθερη πρόσβαση

 
  Πλήρες Κείμενο
  
   Πληροφορίες - εμφάνιση
Τίτλος Ανοικτά ψηφιακά μαθήματα
Περιγραφή Μαθήματα που διδάσκονται στα Πανεπιστήμια, ελεύθερα προσβάσιμα και δωρεάν διαθέσιμα στο Διαδίκτυο για όλους. Η αναζήτηση των μαθημάτων γίνεται ανά ακαδημαϊκό ίδρυμα ή θεματική περιοχή
Τύπος Πηγές Ελεύθερης Πρόσβασης
Γλώσσα Ελληνικά, Νέα / Αγγλικά
Κωδικοποίηση ΜΙΜΕ Ιστοσελίδα (text/html)
53. Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας Εξωτερικός σύνδεσμος  
Πληροφορίες - εμφάνιση
Δικαιώματα/ Πρόσβαση 
Ελεύθερη πρόσβαση

   Πληροφορίες - εμφάνιση
Τίτλος Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας
Εναλλακτικός τίτλος ΑΡΧΕΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Θέμα Ιστορία, Αρχαιολογία, Τέχνη
Κοινωνιολογία
Τύπος Πηγές Ελεύθερης Πρόσβασης
Γλώσσα Ξενόγλωσσο
Κωδικοποίηση ΜΙΜΕ Ιστοσελίδα (text/html)
54. Βικιπαίδεια Εξωτερικός σύνδεσμος  
Πληροφορίες - εμφάνιση
Δικαιώματα/ Πρόσβαση 
Ελεύθερη πρόσβαση

 
  Πλήρες Κείμενο
  
   Πληροφορίες - εμφάνιση
Τίτλος Βικιπαίδεια
Εναλλακτικός τίτλος ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ
Θέμα Αστρονομία, Φυσική
Βιολογία, Βοτανική, Ζωολογία
Εκπαίδευση
Επιστήμη Υπολογιστών, Μηχανική, Τεχνολογία
Ιατρική
Ιστορία, Αρχαιολογία, Τέχνη
Χημεία
Τύπος Πηγές Ελεύθερης Πρόσβασης
Γλώσσα Ελληνικά, Νέα
Κωδικοποίηση ΜΙΜΕ Ιστοσελίδα (text/html)
55. Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών  Εξωτερικός σύνδεσμος  
Πληροφορίες - εμφάνιση
Δικαιώματα/ Πρόσβαση 
Ελεύθερη πρόσβαση

 
  Πλήρες Κείμενο
  
   Πληροφορίες - εμφάνιση
Τίτλος Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
Τύπος Πηγές Ελεύθερης Πρόσβασης
Γλώσσα Ελληνικά, Νέα
Κωδικοποίηση ΜΙΜΕ Ιστοσελίδα (text/html)
56. Ελληνική Πατρολογία (Patrologia Graeca) Εξωτερικός σύνδεσμος  
Πληροφορίες - εμφάνιση
Δικαιώματα/ Πρόσβαση 
Ελεύθερη πρόσβαση

 
  Πλήρες Κείμενο
  
   Πληροφορίες - εμφάνιση
Τίτλος Ελληνική Πατρολογία (Patrologia Graeca)
Εναλλακτικός τίτλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ
Θέμα Φιλολογία, Γλωσσολογία
Τύπος Πηγές Ελεύθερης Πρόσβασης
Γλώσσα Μη Διαθέσιμο
Κωδικοποίηση ΜΙΜΕ Ιστοσελίδα (text/html)
57. Επιστημονικά περιοδικά (ΕΚΤ) Εξωτερικός σύνδεσμος  
Πληροφορίες - εμφάνιση
Δικαιώματα/ Πρόσβαση 
Ελεύθερη πρόσβαση

 
  Πλήρες Κείμενο
  
   Πληροφορίες - εμφάνιση
Τίτλος Επιστημονικά περιοδικά (ΕΚΤ)
Τύπος Πηγές Ελεύθερης Πρόσβασης
Γλώσσα Μη Διαθέσιμο
Κωδικοποίηση ΜΙΜΕ Ιστοσελίδα (text/html)
58. Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού  Εξωτερικός σύνδεσμος  
Πληροφορίες - εμφάνιση
Δικαιώματα/ Πρόσβαση 
Ελεύθερη πρόσβαση

 
  Πλήρες Κείμενο
  
   Πληροφορίες - εμφάνιση
Τίτλος Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού
Περιγραφή Περιλαμβάνει ευρύ πολιτισμικό υλικό, κείμενα από την Νέα Ελληνική Λογοτεχνία, βιογραφικά στοιχεία κι εργογραφίες συγγραφέων, έργα αναφοράς και χρήσιμες διαδικτυακές Συνδέσεις.
Θέμα Φιλολογία, Γλωσσολογία
Τύπος Πηγές Ελεύθερης Πρόσβασης
Γλώσσα Ελληνικά, Νέα
Κωδικοποίηση ΜΙΜΕ Ιστοσελίδα (text/html)
59. Ψηφιοποιημένες Συλλογές του Ελληνικού Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου (ΕΛΙΑ)  Εξωτερικός σύνδεσμος  
Πληροφορίες - εμφάνιση
Δικαιώματα/ Πρόσβαση 
Ελεύθερη πρόσβαση

 
  Πλήρες Κείμενο
  
   Πληροφορίες - εμφάνιση
Τίτλος Ψηφιοποιημένες Συλλογές του Ελληνικού Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου (ΕΛΙΑ)
Τύπος Πηγές Ελεύθερης Πρόσβασης
Γλώσσα Ελληνικά, Νέα
Κωδικοποίηση ΜΙΜΕ Ιστοσελίδα (text/html)
Εγγραφές: 51-59 από 59 [Αρχή] [Προηγούμενη] [Επόμενη] [Τέλος] Σελίδα: [1][2]