Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κρήτης
Αναζήτηση  
Αρχική Σελίδα :: Χρήσιμες συνδέσεις :: Λεξικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Εγγραφές: 1-37 από 37 [Αρχή] [Προηγούμενη] [Επόμενη] [Τέλος] Σελίδα: [1]
1. All words com Εξωτερικός σύνδεσμος  
Πληροφορίες - εμφάνιση
Πολύγλωσσο λεξικό - αγγλικά κ.α.
Δικαιώματα/ Πρόσβαση 
Ελεύθερη πρόσβαση

   Πληροφορίες - εμφάνιση
Τίτλος All words com
Περιγραφή Πολύγλωσσο λεξικό - αγγλικά κ.α.
Τύπος Λεξικά
Γλώσσα Ξενόγλωσσο
Κωδικοποίηση ΜΙΜΕ Ιστοσελίδα (text/html)
2. The American Heritage® Dictionary of the English Language Εξωτερικός σύνδεσμος  
Πληροφορίες - εμφάνιση
Λεξικό αγγλικών (Αμερικής)
Δικαιώματα/ Πρόσβαση 
Ελεύθερη πρόσβαση

   Πληροφορίες - εμφάνιση
Τίτλος The American Heritage® Dictionary of the English Language
Περιγραφή Λεξικό αγγλικών (Αμερικής)
Τύπος Λεξικά
Γλώσσα Ξενόγλωσσο
Κωδικοποίηση ΜΙΜΕ Ιστοσελίδα (text/html)
3. Beolingus Dictionary Εξωτερικός σύνδεσμος  
Πληροφορίες - εμφάνιση
Πολύγλωσσο λεξικό - γερμανικά κ.α.
Δικαιώματα/ Πρόσβαση 
Ελεύθερη πρόσβαση

   Πληροφορίες - εμφάνιση
Τίτλος Beolingus Dictionary
Περιγραφή Πολύγλωσσο λεξικό - γερμανικά κ.α.
Τύπος Λεξικά
Γλώσσα Ξενόγλωσσο
Κωδικοποίηση ΜΙΜΕ Ιστοσελίδα (text/html)
4. Biographical Dictionary Εξωτερικός σύνδεσμος  
Πληροφορίες - εμφάνιση
Βιογραφίες
Δικαιώματα/ Πρόσβαση 
Ελεύθερη πρόσβαση

   Πληροφορίες - εμφάνιση
Τίτλος Biographical Dictionary
Εναλλακτικός τίτλος BIOGRAPHICAL DICTIONARY
Περιγραφή Βιογραφίες
Τύπος Λεξικά
Γλώσσα Ξενόγλωσσο
Κωδικοποίηση ΜΙΜΕ Ιστοσελίδα (text/html)
5. Biology Online Εξωτερικός σύνδεσμος  
Πληροφορίες - εμφάνιση
Λεξικό Βιολογικών Όρων
Δικαιώματα/ Πρόσβαση 
Ελεύθερη πρόσβαση

 
  Πλήρες Κείμενο
  
   Πληροφορίες - εμφάνιση
Τίτλος Biology Online
Εναλλακτικός τίτλος Biology Online. Life Science Reference
Περιγραφή Λεξικό Βιολογικών Όρων
Τύπος Λεξικά
Γλώσσα Αγγλικά / Μη Διαθέσιμο
Κωδικοποίηση ΜΙΜΕ Ιστοσελίδα (text/html)
6. Biotech's Life Science Dictionary Εξωτερικός σύνδεσμος  
Πληροφορίες - εμφάνιση
Ορολογία επιστημών υγείας
Δικαιώματα/ Πρόσβαση 
Ελεύθερη πρόσβαση

   Πληροφορίες - εμφάνιση
Τίτλος Biotech's Life Science Dictionary
Εναλλακτικός τίτλος BIOTECHS LIFE SCIENCE DICTIONARY
Περιγραφή Ορολογία επιστημών υγείας
Τύπος Λεξικά
Γλώσσα Ξενόγλωσσο
Κωδικοποίηση ΜΙΜΕ Ιστοσελίδα (text/html)
7. Cambridge Dictionaries Online Εξωτερικός σύνδεσμος  
Πληροφορίες - εμφάνιση
Πολύγλωσσο λεξικό - αγγλικά κ.α.
Δικαιώματα/ Πρόσβαση 
Ελεύθερη πρόσβαση

   Πληροφορίες - εμφάνιση
Τίτλος Cambridge Dictionaries Online
Περιγραφή Πολύγλωσσο λεξικό - αγγλικά κ.α.
Τύπος Λεξικά
Γλώσσα Ξενόγλωσσο
Κωδικοποίηση ΜΙΜΕ Ιστοσελίδα (text/html)
8. Diccionarios.com Εξωτερικός σύνδεσμος  
Πληροφορίες - εμφάνιση
Πολύγλωσσο λεξικό - ισπανικά κ.α.
Δικαιώματα/ Πρόσβαση 
Ελεύθερη πρόσβαση

   Πληροφορίες - εμφάνιση
Τίτλος Diccionarios.com
Περιγραφή Πολύγλωσσο λεξικό - ισπανικά κ.α.
Τύπος Λεξικά
Γλώσσα Ξενόγλωσσο
Κωδικοποίηση ΜΙΜΕ Ιστοσελίδα (text/html)
9. Dictionary.com Translator Εξωτερικός σύνδεσμος  
Πληροφορίες - εμφάνιση
Πολύγλωσσο λεξικό - περιλαμβάνονται τα ελληνικά
Δικαιώματα/ Πρόσβαση 
Ελεύθερη πρόσβαση

   Πληροφορίες - εμφάνιση
Τίτλος Dictionary.com Translator
Περιγραφή Πολύγλωσσο λεξικό - περιλαμβάνονται τα ελληνικά
Τύπος Λεξικά
Γλώσσα Ξενόγλωσσο
Κωδικοποίηση ΜΙΜΕ Ιστοσελίδα (text/html)
10. Dictionary of Algorithms and Data Structures Εξωτερικός σύνδεσμος  
Πληροφορίες - εμφάνιση
Λεξικό αλγορίθμων και δομών δεδομένων
Δικαιώματα/ Πρόσβαση 
Ελεύθερη πρόσβαση

   Πληροφορίες - εμφάνιση
Τίτλος Dictionary of Algorithms and Data Structures
Περιγραφή Λεξικό αλγορίθμων και δομών δεδομένων
Τύπος Λεξικά
Γλώσσα Ξενόγλωσσο
Κωδικοποίηση ΜΙΜΕ Ιστοσελίδα (text/html)
11. A Dictionary of Philosophical Terms and Names Εξωτερικός σύνδεσμος  
Πληροφορίες - εμφάνιση
Λεξικό φιλοσοφικών όρων και ονομάτων
Δικαιώματα/ Πρόσβαση 
Ελεύθερη πρόσβαση

   Πληροφορίες - εμφάνιση
Τίτλος A Dictionary of Philosophical Terms and Names
Περιγραφή Λεξικό φιλοσοφικών όρων και ονομάτων
Τύπος Λεξικά
Γλώσσα Ξενόγλωσσο
Κωδικοποίηση ΜΙΜΕ Ιστοσελίδα (text/html)
12. Ectaco Εξωτερικός σύνδεσμος  
Πληροφορίες - εμφάνιση
Πολύγλωσσο λεξικό - περιλαμβάνονται τα ελληνικά
Δικαιώματα/ Πρόσβαση 
Ελεύθερη πρόσβαση

   Πληροφορίες - εμφάνιση
Τίτλος Ectaco
Περιγραφή Πολύγλωσσο λεξικό - περιλαμβάνονται τα ελληνικά
Τύπος Λεξικά
Γλώσσα Ξενόγλωσσο
Κωδικοποίηση ΜΙΜΕ Ιστοσελίδα (text/html)
13. EIONET Gemet Thesaurus Εξωτερικός σύνδεσμος  
Πληροφορίες - εμφάνιση
Πολύγλωσσος θησαυρός περιβαλλοντικών όρων
Δικαιώματα/ Πρόσβαση 
Ελεύθερη πρόσβαση

 
  Πλήρες Κείμενο
  
   Πληροφορίες - εμφάνιση
Τίτλος EIONET Gemet Thesaurus
Περιγραφή Πολύγλωσσος θησαυρός περιβαλλοντικών όρων
Τύπος Λεξικά
Γλώσσα Πολυγλωσσικό
Κωδικοποίηση ΜΙΜΕ Ιστοσελίδα (text/html)
14. FOLDOC Dictionary of Computing Εξωτερικός σύνδεσμος  
Πληροφορίες - εμφάνιση
Λεξικό πληροφορικής
Δικαιώματα/ Πρόσβαση 
Ελεύθερη πρόσβαση

   Πληροφορίες - εμφάνιση
Τίτλος FOLDOC Dictionary of Computing
Περιγραφή Λεξικό πληροφορικής
Τύπος Λεξικά
Γλώσσα Ξενόγλωσσο
Κωδικοποίηση ΜΙΜΕ Ιστοσελίδα (text/html)
15. FreeDict Dictionaries Εξωτερικός σύνδεσμος  
Πληροφορίες - εμφάνιση
Πολύγλωσσο λεξικό
Δικαιώματα/ Πρόσβαση 
Ελεύθερη πρόσβαση

   Πληροφορίες - εμφάνιση
Τίτλος FreeDict Dictionaries
Περιγραφή Πολύγλωσσο λεξικό
Τύπος Λεξικά
Γλώσσα Ξενόγλωσσο
Κωδικοποίηση ΜΙΜΕ Ιστοσελίδα (text/html)
16. IATE - InterActive Terminology for Europe Εξωτερικός σύνδεσμος  
Πληροφορίες - εμφάνιση
Πολύγλωσσο λεξικό - περιλαμβάνονται τα ελληνικά
Δικαιώματα/ Πρόσβαση 
Ελεύθερη πρόσβαση

   Πληροφορίες - εμφάνιση
Τίτλος IATE - InterActive Terminology for Europe
Περιγραφή Πολύγλωσσο λεξικό - περιλαμβάνονται τα ελληνικά
Τύπος Λεξικά
Γλώσσα Ξενόγλωσσο
Κωδικοποίηση ΜΙΜΕ Ιστοσελίδα (text/html)
17. Index of the Suda On Line Εξωτερικός σύνδεσμος  
Πληροφορίες - εμφάνιση
Ευρετήριο του διαδικτυακού Εγκυκλοπαιδικού λεξικού Σούδα ή Σουΐδα (10ος αι. μ.Χ.) για τη μελέτη της αρχαίας ελληνικής και της βυζαντινής φιλολογίας
Δικαιώματα/ Πρόσβαση 
Ελεύθερη πρόσβαση

 
  Πλήρες Κείμενο
  
   Πληροφορίες - εμφάνιση
Τίτλος Index of the Suda On Line
Περιγραφή Ευρετήριο του διαδικτυακού Εγκυκλοπαιδικού λεξικού Σούδα ή Σουΐδα (10ος αι. μ.Χ.) για τη μελέτη της αρχαίας ελληνικής και της βυζαντινής φιλολογίας
Τύπος Λεξικά
Γλώσσα Μη Διαθέσιμο
Κωδικοποίηση ΜΙΜΕ Ιστοσελίδα (text/html)
18. Inforterm Εξωτερικός σύνδεσμος  
Πληροφορίες - εμφάνιση
Βάση όρων τεχνολογίας πληροφοριών
Δικαιώματα/ Πρόσβαση 
Ελεύθερη πρόσβαση

   Πληροφορίες - εμφάνιση
Τίτλος Inforterm
Συνεργάτης ΕΛΕΤΟ, ΕΛΟΤ, Π/μιο Αθηνών
Περιγραφή Βάση όρων τεχνολογίας πληροφοριών
Τύπος Λεξικά
Γλώσσα Ελληνικά, Νέα
Κωδικοποίηση ΜΙΜΕ Ιστοσελίδα (text/html)
19. LEO Εξωτερικός σύνδεσμος  
Πληροφορίες - εμφάνιση
Πολύγλωσσο λεξικό - γερμανικά κ.α.
Δικαιώματα/ Πρόσβαση 
Ελεύθερη πρόσβαση

   Πληροφορίες - εμφάνιση
Τίτλος LEO
Περιγραφή Πολύγλωσσο λεξικό - γερμανικά κ.α.
Τύπος Λεξικά
Γλώσσα Ξενόγλωσσο
Κωδικοποίηση ΜΙΜΕ Ιστοσελίδα (text/html)
20. Lexicool  Εξωτερικός σύνδεσμος  
Πληροφορίες - εμφάνιση
Ευρετήριο λεξικών. Πολλές γλώσσες - περιλαμβάνονται ελληνικά
Δικαιώματα/ Πρόσβαση 
Ελεύθερη πρόσβαση

   Πληροφορίες - εμφάνιση
Τίτλος Lexicool
Εναλλακτικός τίτλος LEXICOOL - ONLINE DICTIONARIES AND LANGUAGE RESOURCES
Περιγραφή Ευρετήριο λεξικών. Πολλές γλώσσες - περιλαμβάνονται ελληνικά
Τύπος Λεξικά
Γλώσσα Ξενόγλωσσο
Κωδικοποίηση ΜΙΜΕ Ιστοσελίδα (text/html)
21. Linguee Εξωτερικός σύνδεσμος  
Πληροφορίες - εμφάνιση
Λεξικά γλωσσών - περιλαμβάνονται τα ελληνικά
Δικαιώματα/ Πρόσβαση 
Ελεύθερη πρόσβαση

   Πληροφορίες - εμφάνιση
Τίτλος Linguee
Περιγραφή Λεξικά γλωσσών - περιλαμβάνονται τα ελληνικά
Τύπος Λεξικά
Γλώσσα Ξενόγλωσσο
Κωδικοποίηση ΜΙΜΕ Ιστοσελίδα (text/html)
22. Longman Dictionary of Contemporary English  Εξωτερικός σύνδεσμος  
Πληροφορίες - εμφάνιση
Πολύγλωσσο λεξικό - Αγγλικά κ.α.
Δικαιώματα/ Πρόσβαση 
Ελεύθερη πρόσβαση

   Πληροφορίες - εμφάνιση
Τίτλος Longman Dictionary of Contemporary English
Περιγραφή Πολύγλωσσο λεξικό - Αγγλικά κ.α.
Τύπος Λεξικά
Γλώσσα Ξενόγλωσσο
Κωδικοποίηση ΜΙΜΕ Ιστοσελίδα (text/html)
23. Merriam Webster Dictionary & Thesaurus Εξωτερικός σύνδεσμος  
Πληροφορίες - εμφάνιση
Λεξικό και θησαυρός αγγλικής γλώσσας
Δικαιώματα/ Πρόσβαση 
Ελεύθερη πρόσβαση

 
  Πλήρες Κείμενο
  
   Πληροφορίες - εμφάνιση
Τίτλος Merriam Webster Dictionary & Thesaurus
Περιγραφή Λεξικό και θησαυρός αγγλικής γλώσσας
Τύπος Λεξικά
Γλώσσα Ξενόγλωσσο
Κωδικοποίηση ΜΙΜΕ Ιστοσελίδα (text/html)
24. Onelook Dictionaries Εξωτερικός σύνδεσμος  
Πληροφορίες - εμφάνιση
Ευρετήριο Λεξικών - περιλαμβάνονται ελληνικά
Δικαιώματα/ Πρόσβαση 
Ελεύθερη πρόσβαση

   Πληροφορίες - εμφάνιση
Τίτλος Onelook Dictionaries
Περιγραφή Ευρετήριο Λεξικών - περιλαμβάνονται ελληνικά
Τύπος Λεξικά
Γλώσσα Ξενόγλωσσο
Κωδικοποίηση ΜΙΜΕ Ιστοσελίδα (text/html)
25. Online Medical Dictionary Εξωτερικός σύνδεσμος  
Πληροφορίες - εμφάνιση
Ιατρική Ορολογία (αγγλικά)
Δικαιώματα/ Πρόσβαση 
Ελεύθερη πρόσβαση

   Πληροφορίες - εμφάνιση
Τίτλος Online Medical Dictionary
Περιγραφή Ιατρική Ορολογία (αγγλικά)
Τύπος Λεξικά
Γλώσσα Ξενόγλωσσο
Κωδικοποίηση ΜΙΜΕ Ιστοσελίδα (text/html)
26. Oxford Dictionaries Online Εξωτερικός σύνδεσμος  
Πληροφορίες - εμφάνιση
Πολύγλωσσο λεξικό - περιλαμβάνονται τα ελληνικά
Δικαιώματα/ Πρόσβαση 
Ελεύθερη πρόσβαση

 
  Πλήρες Κείμενο
  
   Πληροφορίες - εμφάνιση
Τίτλος Oxford Dictionaries Online
Περιγραφή Πολύγλωσσο λεξικό - περιλαμβάνονται τα ελληνικά
Τύπος Λεξικά
Γλώσσα Μη Διαθέσιμο
Κωδικοποίηση ΜΙΜΕ Ιστοσελίδα (text/html)
27. Systran Online Translator Εξωτερικός σύνδεσμος  
Πληροφορίες - εμφάνιση
Πολύγλωσσος μεταφραστής - περιλαμβάνονται τα ελληνικά
Δικαιώματα/ Πρόσβαση 
Ελεύθερη πρόσβαση

   Πληροφορίες - εμφάνιση
Τίτλος Systran Online Translator
Περιγραφή Πολύγλωσσος μεταφραστής - περιλαμβάνονται τα ελληνικά
Τύπος Λεξικά
Γλώσσα Ξενόγλωσσο
Κωδικοποίηση ΜΙΜΕ Ιστοσελίδα (text/html)
28. Webster's Online Dictionary Εξωτερικός σύνδεσμος  
Πληροφορίες - εμφάνιση
Πολύγλωσσο λεξικό - περιλαμβάνονται τα ελληνικά
Δικαιώματα/ Πρόσβαση 
Ελεύθερη πρόσβαση

   Πληροφορίες - εμφάνιση
Τίτλος Webster's Online Dictionary
Περιγραφή Πολύγλωσσο λεξικό - περιλαμβάνονται τα ελληνικά
Τύπος Λεξικά
Γλώσσα Ξενόγλωσσο
Κωδικοποίηση ΜΙΜΕ Ιστοσελίδα (text/html)
29. WHATIS Εξωτερικός σύνδεσμος  
Πληροφορίες - εμφάνιση
Ορολογία διαχείρισης Τεχνολογιών Πληροφορικής (Αγγλικά)
Δικαιώματα/ Πρόσβαση 
Ελεύθερη πρόσβαση

   Πληροφορίες - εμφάνιση
Τίτλος WHATIS
Περιγραφή Ορολογία διαχείρισης Τεχνολογιών Πληροφορικής (Αγγλικά)
Τύπος Λεξικά
Γλώσσα Ξενόγλωσσο
Κωδικοποίηση ΜΙΜΕ Ιστοσελίδα (text/html)
30. Word Reference Εξωτερικός σύνδεσμος  
Πληροφορίες - εμφάνιση
Πολύγλωσσο λεξικό - περιλαμβάνονται τα ελληνικά
Δικαιώματα/ Πρόσβαση 
Ελεύθερη πρόσβαση

   Πληροφορίες - εμφάνιση
Τίτλος Word Reference
Περιγραφή Πολύγλωσσο λεξικό - περιλαμβάνονται τα ελληνικά
Τύπος Λεξικά
Γλώσσα Ξενόγλωσσο
Κωδικοποίηση ΜΙΜΕ Ιστοσελίδα (text/html)
31. Wordsmyth Εξωτερικός σύνδεσμος  
Πληροφορίες - εμφάνιση
Λεξικό και θησαυρός αγγλικής γλώσσας
Δικαιώματα/ Πρόσβαση 
Ελεύθερη πρόσβαση

   Πληροφορίες - εμφάνιση
Τίτλος Wordsmyth
Εναλλακτικός τίτλος WORDSMYTH
Περιγραφή Λεξικό και θησαυρός αγγλικής γλώσσας
Τύπος Λεξικά
Γλώσσα Ξενόγλωσσο
Κωδικοποίηση ΜΙΜΕ Ιστοσελίδα (text/html)
32. YourDictionary.com Εξωτερικός σύνδεσμος  
Πληροφορίες - εμφάνιση
Πολύγλωσσο λεξικό - Αγγλικά κ.α.
Δικαιώματα/ Πρόσβαση 
Ελεύθερη πρόσβαση

   Πληροφορίες - εμφάνιση
Τίτλος YourDictionary.com
Περιγραφή Πολύγλωσσο λεξικό - Αγγλικά κ.α.
Τύπος Λεξικά
Γλώσσα Ξενόγλωσσο
Κωδικοποίηση ΜΙΜΕ Ιστοσελίδα (text/html)
33. Αντίστροφο Λεξικό Αναστασιάδη-Συμεωνίδη Εξωτερικός σύνδεσμος  
Πληροφορίες - εμφάνιση
Αναζήτηση ελληνικών λέξεων βάσει της κατάληξής τους
Δικαιώματα/ Πρόσβαση 
Ελεύθερη πρόσβαση

   Πληροφορίες - εμφάνιση
Τίτλος Αντίστροφο Λεξικό Αναστασιάδη-Συμεωνίδη
Περιγραφή Αναζήτηση ελληνικών λέξεων βάσει της κατάληξής τους
Τύπος Λεξικά
Γλώσσα Ελληνικά, Νέα
Κωδικοποίηση ΜΙΜΕ Ιστοσελίδα (text/html)
34. Λεξικά Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ) Εξωτερικός σύνδεσμος  
Πληροφορίες - εμφάνιση
Μεταφραστικό λεξικό ελληνικής γλώσσας σε αραβικά, ρωσικά, τουρκικά κ.α.
Δικαιώματα/ Πρόσβαση 
Ελεύθερη πρόσβαση

   Πληροφορίες - εμφάνιση
Τίτλος Λεξικά Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ)
Περιγραφή Μεταφραστικό λεξικό ελληνικής γλώσσας σε αραβικά, ρωσικά, τουρκικά κ.α.
Τύπος Λεξικά
Γλώσσα Ελληνικά, Νέα
Κωδικοποίηση ΜΙΜΕ Ιστοσελίδα (text/html)
35. Λεξικό της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας Liddell & Scott Εξωτερικός σύνδεσμος  
Πληροφορίες - εμφάνιση
Λεξικό αρχαίων ελληνικών
Δικαιώματα/ Πρόσβαση 
Ελεύθερη πρόσβαση

   Πληροφορίες - εμφάνιση
Τίτλος Λεξικό της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας Liddell & Scott
Περιγραφή Λεξικό αρχαίων ελληνικών
Τύπος Λεξικά
Γλώσσα Ελληνικά, Νέα
Κωδικοποίηση ΜΙΜΕ Ιστοσελίδα (text/html)
36. Λεξικό της κοινής νεοελληνικής -Τριανταφυλλίδης Εξωτερικός σύνδεσμος  
Πληροφορίες - εμφάνιση
Λεξικό ελληνικής γλώσσας
Δικαιώματα/ Πρόσβαση 
Ελεύθερη πρόσβαση

   Πληροφορίες - εμφάνιση
Τίτλος Λεξικό της κοινής νεοελληνικής -Τριανταφυλλίδης
Εναλλακτικός τίτλος ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Περιγραφή Λεξικό ελληνικής γλώσσας
Τύπος Λεξικά
Γλώσσα Ελληνικά, Νέα
Κωδικοποίηση ΜΙΜΕ Ιστοσελίδα (text/html)
37. Λεξικό της Μεσαιωνικής Ελληνικής Δημώδους γραμματείας - Κριαράς  Εξωτερικός σύνδεσμος  
Πληροφορίες - εμφάνιση
Λεξικό Μεσαιωνικής ελληνικής γλώσσας
Δικαιώματα/ Πρόσβαση 
Ελεύθερη πρόσβαση

   Πληροφορίες - εμφάνιση
Τίτλος Λεξικό της Μεσαιωνικής Ελληνικής Δημώδους γραμματείας - Κριαράς
Περιγραφή Λεξικό Μεσαιωνικής ελληνικής γλώσσας
Τύπος Λεξικά
Γλώσσα Ελληνικά, Νέα
Κωδικοποίηση ΜΙΜΕ Ιστοσελίδα (text/html)
Εγγραφές: 1-37 από 37 [Αρχή] [Προηγούμενη] [Επόμενη] [Τέλος] Σελίδα: [1]