Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κρήτης
Αναζήτηση  
Αρχική Σελίδα :: Γενικές Πληροφορίες :: Προσωπικό :: Προσωπικό Βιβλιοθήκης :: Λενάκη Κατερίνα
Λενάκη Κατερίνα
Λενάκη Κατερίνα
Παράρτημα:   Βιβλιοθήκη Ηρακλείου
Τμήμα:   Χρηστών
Γραφείο:   Πληροφόρησης και Εκπαίδευσης χρηστών
Email:   k.lenaki_AT_uoc.gr
Τηλέφωνο:  (+30) 2810 394268